Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Hulailu.fi Oyj (Y-tunnus: 2860455-1)

Tikkurilantori 1C 32

01300 Vantaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Eeli Ylilehto

Puhelin +358 50 3665135

Sähköposti info@eeliylilehto.com

REKISTERIN NIMI

Hulailu.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Hulailu.fi:n asiakkaaksi, ostanut Hulailu.fi tavaraa ja/tai osallistuu Hulailu.fi:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hulailu.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hulailu.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hulailu.fi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hulailu.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hulailu.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Hulailu.fi on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hulailu.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse info@eeliylilehto.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hulailu.fi:n käytössä, paitsi Hulailu.fi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hulailu.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hulailu.fi tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hulailu.fi sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hulailu.fi salasanasuojatulla palvelimella.